EFAC

De organisatoren van de IFAA Europese Kampioenschappen Veld 2019 (EFAC2019) zijn op zaterdag 17 november in overleg gegaan met de organisatoren van het DUTCH OPEN IFAA-toernooi, om plannen en afspraken op elkaar af te stemmen. De samenwerking met het DUTCH OPEN IFAA-toernooi wordt door ons gebruikt om onze vrijwilligers op te leiden en procedures te testen, hiermee leveren we tevens mankracht. Voor de deelnemers aan de EFAC 2019 is dit de kans om scores te behalen waarmee voldaan wordt aan de verplichting om tenminste 2 scores van een IFAA-veld wedstrijd te tonen bij de registratie in augustus 2019.

Kwalificatiekaart
Om deel te kunnen nemen aan de EFAC is een ingevulde en afgetekende kwalificatiekaart noodzakelijk.
De score die daarom staat mag niet ouder dan twee jaar zijn.
Een blanco kwalificatiekaart is op te vragen bij de nationale bond, aangesloten bij de IFAA, maar dient wel uiterlijk twee weken voor aanvang wedstrijd te zijn aangevraagd.
Voor Nederland is dit de Nederlandse Handboog Bond (NHB), en u kunt zich dan richten aan de heer B. Sterken. (bart.sterken@handboogsport.nl)

De kwalificatiekaart dient in het geschoten weekend te worden afgetekend.
De kwalificatiekaart dient ingevuld aangeboden te worden aan de Shoot Director van de organisatie.
Tevens dienen voor controle ook alle bijhorende scorekaarten getoond te worden, zonder aanwezigheid van de scorekaarten kan de kwalificatiekaart niet afgetekend worden.
De scores van de Field en de Hunter ronde zijn verplicht aan te leveren aan het EFAC.
De bevoegde om te mogen tekenen is de Shoot Director, mevrouw W.G. Jager (Petra).
LET OP: de kwalificatiekaart wordt niet tijdens de Dutch Open IFAA verstrekt !!!

Voor de werkzaamheden die betrekking hebben op het parcours, materiaal, wedstrijd enzovoort zullen de co-Range Captians de heer Bert Jager en de heer Cristiaan Oortmann de aanspreekpunten tijdens de Dutch Open IFAA Tournament.
Voor het organisatorische, administratieve, deelnemers,scoreverwerking, enzovoort is Shoot Director mevrouw Petra Jager het aanspreekpunt tijdens de Dutch Open IFAA Tournament, zij word ondersteund door de heer Lammert Jager in het Basecamp.

Voor vragen aan/over/voor de Dutch Open IFAA Tournament kunt u het mailadres gebruiken, (contact@dutchopenifaa.nl) of het contactformulier gebruiken.
Voor vragen die betrekking hebben op de EFAC verwijzen wij nadrukkelijk naar de contactgegevens van de EFAC zelf. (https://www.handboogsport.nl/efac2019/contact/)