Met trots maakt Dutch Open IFAA Tournaments met dit bericht bekend dat zij de mogelijkheden heeft gevonden om nog dit jaar een Indoor- Flintronde te organiseren op 10 en 11 december 2022.

Dutch Open IFAA Tournament
Indoor- en Flintronde 2022
op 10 en 11 december

Aanmelden via ticketverkoop tot en met 4 december 2022

Inschrijfgeld €18 per persoon per dag en €30 per persoon voor het hele weekend

Annulering vóór 1 december en dan inschrijfgeld retour min €5 administratiekosten

Tijden voor beide dagen:
Start wedstrijd 10 uur
Aanmelden vanaf 9 uur
Kantine open vanaf 9 uur
Zaal open vanaf 9 uur

Locatie:
Sporthal de Goorns
Asserstraat 33
9461 GB Gieten
Google Maps

Flintronde
De Flintronde is een wedstrijd met zijn eigen regels en afstanden. Van iedere deelnemer wordt geacht dat zij de spelregels kennen *. Het reglement voor de IFAA Flintronde is terug te vinden onder het tabblad ‘Reglement’.

*De Flintronde bestaat uit 7 schietbeurten van 4 pijlen, waarbij tussen de beurten wordt gewisseld van afstanden, varierend van 20 feet tot 30 yard.

Indoorronde
De indoorronde is een wedstrijd met eigen regels en afstand. Van iedere deelnemer wordt geacht dat zij de spelregels kennen. Een indoorronde bestaat uit 6 schietbeurten van 5 pijlen, op de vaste afstand van 20 yards. Het reglement voor de IFAA Indoor is terug te vinden onder het tabblad ‘Reglement’.

Op de wedstrijddag wordt er drie sessies flint en drie sessies indoor geschoten. Wij hopen u hierbij voldoende te hebben ingelicht en zien u graag op in december 2022. De geschoten score telt mee op de classification card van de IFAA.

Om deel te kunnen nemen aan de EIAC/WIAC is een ingevulde en afgetekende kwalificatiekaart noodzakelijk. De score die daarop staat mag niet ouder dan twee jaar zijn. Een blanco kwalificatiekaart is op te vragen bij de nationale bond, aangesloten bij de IFAA.

Reglement

Door het onderstaande document te openen heeft u inzicht in het reglement dat wordt gehanteerd tijdens de Dutch Open wedstrijden. Het reglement is geschreven door de International Field Archery Association. Ook vindt u hier Nederlandstalige samenvattingen, geschreven door de organisatie van Dutch Open. Let op: deelname aan de wedstrijd is volledig op eigen risico!

IFAA Reglement (Engels)
IFAA Schuttershandboek (Engels)
IFAA Flintronde voor dummies (Nederlands)
IFAA indoor voor dummies (Nederlands)
Uitleg Blazoenen (NL + ENG)

Inschrijven

Onderaan deze pagina kunt u zich inschrijven voor de Dutch Open IFAA Indoor. U krijgt na het inschrijven zo snel mogelijk bevestiging van uw inschrijving. U krijgt na het versturen van het inschrijfformulier direct een ontvangstbevestiging.

Wij danken u voor uw inschrijving en hopen u te zien tijdens de IFAA Indoor.

Het staat de Dutch Open vrij om klasses samen te voegen als ze dit nodig acht.

Voor informatie, vragen of opmerkingen dient uitsluitend het e-mailadres contact@dutchopenifaa.nl of het contactformulier gebruikt te worden en niet de Facebookpagina.

English: Indoor and Flint Round

Dutch Open IFAA Tournaments is proud to announce with this message that it has found the opportunity to organize an Indoor Flint round this year on December 10 and 11, 2022.

Dutch Open IFAA Tournament
Indoor and Flint round 2022
on December 10 and 11

Ticket sales until December 4, 2022

Registration fee €18 per person per day and €30 per person for the whole weekend

Cancellation before December 1, we will pay back the registration fee minus €5 administration costs

Times for both days:
Start match 10 am
Sign up from 9 a.m
Canteen open from 9am
Hall open from 9 a.m

Location:
Sports hall de Goorns
Asserstraat 33
9461 GB Gieten, The Netherlands
Google Maps

Flint Round
The Flint round is a match with its own rules and distances. Every participant is expected to know these rules.
For a complete IFAA rules and regulations, look under the ‘Rules’ tab on this website.

Indoor round
The indoor round is a match with its own rules and distance. Every participant is expected to know these rules. An indoor round consists of 6 shooting rounds with 5 arrows each, on a set distance of 20 yards. For a complete IFAA rules and regulations, look under the ‘Rules’ tab on this website.

We hope to have adequately informed you and hope to see you in December 2022.
Your score will count for the IFAA’s classification card.

A completed and signed qualification card is required to participate in the EIAC/WIAC. The score on it may not be older than two years. A blank qualification card can be requested from the national association, affiliated with the IFAA.

Rules

By clicking on the document below, you can find the rules and regulations for IFAA matches and tournaments.
The rulebooks have been written by the International Field Archery Association. Take note: partaking in our events is fully at one’s own risk!

Registration

To register for the Indoor Dutch Open IFAA, please fill out the form below. You will immediately get a confirmation that we received your registration.
As soon as we are capable, a confirmation of entry will be sent with further details.
Dutch Open IFAA may decide to combine classes if necessary.
For information, questions or comments please only use the email address contact@dutchopenifaa.nl or the contact form and not the Facebook page. Please transfer the required payment to the bank account specified in the confirmation email.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available