Algemene informatie

De wedstrijd vindt plaats nabij de Nijslootsweg te Gieten in Drenthe, bij het Jonkers Zandgat. Er is helaas geen overnachtingsmogelijkheid bij de wedstrijdlocatie. Klik op de kaart om naar Google Maps te gaan.

Het Dutch Open IFAA Toernooi zal worden gehouden op 26-27-28-29 mei 2023. Wees er snel bij want vol = VOL

Vrijdag 26 mei:
Op vrijdag is van 18:00-22:00 de aanmelding en materiaalcontrole voor de weekendschutter geopend.
Ook is de kantine geopend voor een versnapering.

Zaterdag 27 mei
Aanvang wedstrijd: 10:00 uur
Aanmelden vanaf 7:00 uur
Kantine: geopend vanaf 7:00 uur
De inschietbanen zijn geopend van 7:00 tot 9:30 uur

Zondag 28 mei:
Aanvang wedstrijd: 9:00 uur
Aanmelden vanaf 7:00 uur
Kantine: geopend vanaf 7:00 uur
De inschietbanen zijn geopend van 7:00 tot 8:30 uur

Maandag 29 mei:
Aanvang wedstrijd: 9:00 uur
Aanmelden vanaf 7:00 uur
Kantine: geopend vanaf 7:00
De inschietbanen zijn geopend van 7:00 tot 8:30 uur.

Kosten

De kosten voor de wedstrijd bedragen:
Als men 1 dag schiet: 15,- euro
Als men 2 dagen schiet: 30,- euro
Als men 3 dagen schiet: 40,- euro

Contact
Om het contact zo overzichtelijk mogelijk te laten verlopen, willen we u vragen om uw vragen/opmerkingen uitsluitend via het e-mailadres contact@dutchopenifaa.nl of het contactformulier in te dienen, en niet via privékanalen van organisatie/vereniging. Bedankt!

Reglement

Door het onderstaande document te openen heeft u inzicht in het reglement dat wordt gehanteerd tijdens
de Dutch Open IFAA. Het reglement is geschreven door de International Field Archery Association. Let op: deelname aan het toernooi is volledig op eigen risico!
Naar aanleiding van de vele vragen over het reglement en/of het schuttershandboek heeft het organisatieteam van The Dutch Open IFAA Tournament
een Nederlandstalige samenvatting geschreven, met de belangrijkste punten voor het schieten van een IFAA veldwedstrijd. IFAA field voor Dummies

Inschrijven

Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor de Dutch Open IFAA Field.
Onderdaan de pagina staat een formulier dat u kunt invullen. U krijgt dan zo snel mogelijk bevestiging van uw inschrijving. U krijgt na het versturen van het inschrijfformulier direct een ontvangstbevestiging.

De baanindeling geschiedt uitsluitend volgens het IFAA reglement. Indeling zal zijn op klasse voor de eerste dag en op ranking voor de daaropvolgende dagen.
Om deel te kunnen nemen aan de EFAC/WFAC is een ingevulde en afgetekende kwalificatiekaart noodzakelijk. De score die daarop staat mag niet ouder dan twee jaar zijn. Een blanco kwalificatiekaart is op te vragen bij de nationale bond, aangesloten bij de IFAA.

Wij danken u voor uw inschrijving en hopen u te zien tijdens de IFAA Field.

Het staat de Dutch Open vrij om klasses samen te voegen als ze dit nodig acht.

Voor informatie, vragen of opmerkingen dient uitsluitend het e-mailadres contact@dutchopenifaa.nl of het contactformulier gebruikt te worden en niet de Facebookpagina. U wordt vriendelijk verzocht het openstaande bedrag over te maken naar het in de bevestigingsmail aangegeven rekeningnummer.

Overnachtingsmogelijkheden

Er zijn helaas geen overnachtingsmogelijkheden in de nabije omgeving.

ENGLISH: Outdoor 2023

General information

The competition will be held on the Nijslootsweg in Gieten (Drenthe province), close to the ‘Jonkers Zandgat’. Unfortunately, there are no accommodations in the immediate area. Click the map to go to Google Maps.

The Dutch Open IFAA Tournament will be held on May 26-27-28-29 2023.

Friday May 26
Registration & bow checking is between 18:00 and 22:00.
The canteen will be opened for drinks & snacks.

Saturday May 27
Begin match: 10:00
Registration starts at 7:00
Canteen: opened from 7:00 uur
The practice ranges are opened between 7:00 and 9:30

Sunday May 28
Begin match: 9:00
Registration starts at 7:00
Canteen: opened from 7:00 uur
The practice ranges are opened between 7:00 and 8:30

Monday May 29
Begin match: 9:00
Registration starts at 7:00
Canteen: opened from 7:00 uur
The practice ranges are opened between 7:00 and 8:00

Prices

The prices for the tournament:
Shoot one day: €15,-
Shoot 2 days: €30,-
Shoot 3 days: €40,-

Contact
In order to make the contact process as clear as possible, we would like to ask you to submit your questions/comments exclusively via the e-mail address contact@dutchopenifaa.nl or the contact form, and not via private channels of the organisation/association. Thank you!

Rules

By opening the following file, you will gain access to the rules enforced during the Dutch Open IFAA Tournament.
The Book of Rules has been written by the International Field Archery Association.
Please note: participation in this event is at your own risk!
IFAA Book of Rules
IFAA Archer’s Handbook
Because of the large number of questions regarding the Handbook and Book of Rules, the organisation team of the Dutch Open IFAA Tournament decided to write a syllabus on the two. Please note that the English version of the booklet is a translation from the Dutch one.
IFAA field for Dummies

Registration

To register for the Dutch Open IFAA Tournament, please fill out the form below.
A confirmation of your registration will be sent as soon as we can. An auto-reply will confirm that we have received your registration.
Groups will be formed according to the IFAA rules. The groups will be formed by category on the first day and by ranking on the next days. Your start number looks like FIELD-[number].
To participate in the EFAC/WFAC, you need a filled in and signed qualification card. The score on that card can’t be older than two years. You can obtain a blank qualification card from your national association.
Dutch Open IFAA may decide to combine classes if necessary.
For information, questions or comments please only use the email address contact@dutchopenifaa.nl or the contact form and not the Facebook page. Please transfer the required payment to the bank account specified in the confirmation email.

Accommodations

Unfortunately, there are no accommodations in the immediate area.

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available