Via verschillende communicatie kanalen zijn wij de afgelopen maanden open geweest over de uitdaging waar wij voor stonden voor het vinden van een geschikte locatie, die in het Pinksterweekend gebruikt mag worden en waar geen Flora- en Faunawet, stikstofregeling, Flora2000, verbod op evenementen of andere bezwaren op van toepassing zijn, voor het organiseren van de Dutch Open IFAA Tournaments Outdoor Field weekend.

Helaas moeten wij bekend maken dat het ons niet gelukt is die op tijd te vinden. Het Dutch Open IFAA Tournaments Outdoor Field weekend gaat in 2024 niet door en wordt doorgeschoven naar 2025.

De locatie die wij de afgelopen jaren hebben gebruikt is eventueel voor 2025 met beperkingen wel weer beschikbaar. Wij gaan dan ook alles op alles zetten om te kijken of we binnen deze beperkingen toch nog een mooie wedstrijd kunnen neerzetten. Wij zien jullie dan ook heel graag in 2025 tijdens Dutch Open IFAA Tournaments Outdoor Field weekend op 7-8-9 juni. Zodra wij kunnen zal de inschrijving daarvan open gaan. Houd hiervoor de facebookpagina’s Dutch Open Archery en Dutch Open IFAA in de gaten.

ENGLISH: Outdoor 2024

Over the past few months, we have been open about the challenge we faced in finding a suitable location that can be used during the Pentecost weekend, and which is not subject to the Flora and Fauna Act, nitrogen regulations, Flora2000, event bans, or other objections, for organizing the Dutch Open IFAA Tournaments Outdoor Field weekend.

Unfortunately, we must announce that we have not been able to find such a location in time. The Dutch Open IFAA Tournaments Outdoor Field weekend will not proceed in 2024 and will be postponed to 2025.

The location we have used in the past years may be available again in 2025 with some restrictions. We will therefore do everything in our power to see if we can still organize a great competition within these limitations. We are very much looking forward to seeing you in 2025 during the Dutch Open IFAA Tournaments Outdoor Field weekend on June 7-8-9. As soon as we can, registration will open. Please keep an eye on the Facebook pages Dutch Open Archery and Dutch Open IFAA for this.